h22 logo

Dela på

Stadsbyggnad och stadsutveckling

UTVECKLA FRAMTIDENS STAD

Stadsbyggnad och stadsutveckling

Här samlas programinnehåll som rör stadsutveckling inom landskapsarkitektur, placemaking och dialog. Utgår från tre olika geografiska områden, SeaU som är den sista pusselbiten i norra Helsingborgs utbyggnad mot Öresund, Oceanhamnen där en ny spännande stadsdel vuxit fram i det gamla hamnläget och Drottninghög ett miljonprogramsområde som omvandlas på ett ovanligt inkluderande sätt. Var med och utveckla framtidens stad!

DSC_7972s

Landskapsarkitektur

I den levande staden bubblar livet mellan husen. Vackra stadsrum med hållbara lösningar kombineras med SmartCity-teknik och det oväntade, lite lekfulla.

placemaking1

Dialog och placemaking

Den framtida staden skapar vi tillsammans och det är när vi samarbetar som vi lyckas med de bästa lösningarna.

Sea U

Området SeaU är den sista pusselbiten i norra Helsingborgs utbyggnad mot Öresund. En utveckling som började på 1990-talet med Gröningen och Norra Hamnen med byggnader och promenader längs stranden och kajerna. Vid SeaU har stora centrala parkeringsytor förädlats till bostäder, hotell och kongress samt gett plats åt den nya Ångfärjeparken. Arkitekturen är spännande och materialen valda för att vara vackra och hålla länge. Jais arkitekter och Wingårdh arkitekter har ritat husen och Helsingborgs stad ligger bakom utformningen av utemiljön.

 

SeaU kan ses som ett klassiskt infill-projekt som förtätat staden genom att omvandla en befintlig plats och utvecklat nya värden. Det har föregåtts av dialog och många diskussioner om vad platsen tål och inte minst den spektakulära flytten av den gamla Ångfärjestationen väckte mycket uppmärksamhet när byggnaden rullade över torget till ett nytt läge. Idag präglas området av sin närhet till havet, grönska och att gammalt möter nytt på ett sätt som uppskattats av många.

0162_2

Oceanhamnen

I Oceanhamnen har en ny spännande stadsdel vuxit fram i det gamla hamnläget. En stadsdel som utmanar vad som är möjligt med tanke på att det omgärdas av en aktiv hamn, reningsverk och ett internationellt färjeläge. Oceanhamnen är första etappen i stadsutvecklingsprojektet H+ och omfattar 350 bostäder och 32 000 kvm verksamhetslokaler.

 

Det övergripande stadsbyggnadsgreppet har varit att skapa en ”urban arkipelag” där broar och kajer skapar närhet till vattnet och kopplingar till den omgivande staden. Arkitekturen präglas av tegel och moderna glasade fasader i allt från 3 till 14 våningar. Den stora variationen och hållbarhet har varit ledstjärna för området som testar den innovativa lösningen ”Tre rör ut”. I området har det också skapats en ny park och en spännande lekplats med djungeltema. Parken har vuxit fram i den gamla Dockan där en 32 m hög kran sparats som ett historiskt minnesmärke över verksamheten i hamnen. Oceanhamnen besöks lättast genom en vandring över den 220m långa Varvsbron, ett arkitektoniskt utropstecken som förbinder den nya stadsdelen med resten av staden.

Drottninghög

Hur utvecklar man nya kvaliteter i ett miljonprogramsområde från 60-70-talet utan att förlora dess identitet? En viktig fråga som berör många och på Drottninghög startade processen redan 2011 tillsammans med de boende. De övergripande strategierna har varit att involvera i öppna processer, koppla samman, skapa variation och förtätning samtidigt som unga och barn är i fokus.

 

På Drottninghög har nu nya bostadshus vuxit fram tillsammans med kontor och mobilitetshus. Vattenlekan och temalekplatsen Drakar & prinsessor lockar barnfamiljer från hela staden och det nya lekstråket utmanar den traditionella leken genom att flytta ut från lekplatsen. Dessutom binder stråket ihop området med närliggande stadsdelen Fredriksdals Dinosaurielekplats. Här finns stadsodling och IKEAs nya satsning Drottninghögs marknad med fokus på lokala krafter och hållbarhet som berör. Allt för att skapa ett Drottninghög för framtiden samtidigt som de boende och verksamma trivs och känner igen sig.

lekplats-prinssessor-och-drakar-nr434-dsc_3314-1920x1080-foto-lotta-wittinger

Dela på

Profil

info

följ oss

certifikat