h22 logo
Varma platser DH v2.jpg

30 May - 3 July

Varma platser – en arena för ungas dialog och delaktighet

Barn och unga har rätt att göra sina röster hörda i frågor som berör dem. På H22 City Expo visar Öresundskraft tillsammans med IKEA, Sweco och en referensgrupp med ungdomar från Drottninghög konceptet ”varma platser” – en offentlig plats skapad tillsammans med ungdomar där inkludering, trygghet och hopp manifesteras genom olika typer av värme.

Ungas rätt att bli lyssnade på i frågor som berör dem är inskrivet i barnkonventionen, som är en del av svensk lag sedan 2020. Genom varma platser-initiativet på Drottninghög bjuds tonåringar i åldrarna 13-18 in till dialog och samskapande av en plats i det offentliga rummet som kan göras varm på olika sätt. Värme kan vara att känna sig välkommen, eller att med ljus skapa trygghet. Den varma platsen på Drottninghög är en idé för hur man tillsammans kan skapa framtidstro och trygghet genom att inkludera framtidens vuxna.

Konceptet inspireras av fem av FN:s globala hållbarhetsmål:

Mål 3 – Välbefinnande och hälsa i det offentliga rummet med en egen plats som ger sinnliga upplevelser.
Mål 5 – Jämställdhet mellan flickor och pojkar med trygga och intressanta offentliga rum.
Mål 11 – En socialt hållbar stad med samskapande utformning av offentliga rum.
Mål 16 – En fredlig och inkluderande stad med varma platser för ungdomar i det offentliga rummet.
Mål 17 – Samarbete och partnerskap som ett verktyg för att nå målen. Med solidaritet och mobilisering av resurser säkerställer vi att ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Arrangörer

sweco_black-360x104-1-300x87.png
oresundkraft_logo.png
IKEA_250px.png

url

Läs mer om Sweco på h22.seLäs mer om Öresundskraft på h22.seLäs mer om IKEA på h22.se

Dela på

  • Byggnationer & arkitektur
  • Stadsutveckling
  • ikea

MITT H22

info

följ oss