h22 logo
Tetragon-Drottningtorget_282-rätt.jpg

Utforska nästa generations offentliga platser med Danfo

Med ny teknologi som diskussionsunderlag utforskar Danfo tillsammans med H22s besökare vilka krav, utmaningar och möjligheter som finns för det offentliga rummet idag och imorgon. Kan förhandsinformation om en plats eller spårningen av submikroskopiska partiklar spela en roll i att göra offentliga platser tryggare?

Pandemin och den generella samhällsutvecklingen framöver ställer nya krav på offentliga platser. Hur ska offentliga rum gestaltas? Vilka funktioner ska de ha? Vilka värden ska de skapa? Vem ska ha tillgång till dem? Samtidigt sker en snabb teknisk utveckling som både utmanar och erbjuder nya möjligheter. Under H22 vill Danfo använda sig av ny teknologi som underlag för att diskutera och fördjupa dialogen med användare samt befintliga såväl som potentiella samverkanspartners.

Genom nyskapande samarbeten vill Danfo under H22 visa möjliga vägar framåt, för att skapa trygga och inkluderande offentliga platser som dessutom kan skapa värden lokalt. Det kan handla om att skapa trygghet genom att få information om en plats eller situation innan man besöker den eller genom att spåra och hantera submikroskopiska partiklar. Danfo vill ge stadens invånare, besökare, näringsidkare och offentliga lokala aktörer verktyg som ökar värdet på de platser de verkar eller vistas på.

Arrangörer

DANFO - LOGO.jpg

url

danfo.com

Dela på

  • Tech och digitalisering
  • Byggnationer & arkitektur
  • Stadsutveckling
  • Trygghet & Säkerhet

MITT H22

info

följ oss