h22 logo
IMG_3583 (002).jpeg

30 May - 31 May

4:00 PM - 5:00 PM

Andra tillfällen

Urban Forum - Practice meets Academia

Urban Forum är en plattform för samverkan mellan praktik och akademi, där praktiker och forskare möts för att presentera och diskutera aktuella ämnen i en kollegial atmosfär. Under H22 adresseras frågeställningen "DESIGNING IN/THE COMMON" för att undersöka scenarier och erfarenheter från idé- eller praktikbaserad arbete, spekulativt eller konkret, samtida eller historiskt.

Urban Forum är ett samverkansformat som drivs av övertygelsen att de globala utmaningarna i samhällsbyggandet bäst bemöts genom utbyten av idéer och erfarenheter mellan praktik och akademi. Formatet har drivits sedan 2019 i samarbete mellan Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures vid Sveriges lantbruksuniversitet – två forskningsplattformar som engagerar sig i kunskapsbyggande och gestaltning av den byggda miljön.

Urban Forum erbjuder en unik möjlighet för aktörer inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och ideella organisationer att dra nytta av kunskapsutbyte mellan praktiker och forskare som arbetar med arkitektur, landskapsarkitektur, planering och byggande.

Formatet innehåller både utställning och presentation, vilket möjliggör perspektiv och feedback på komplexa och kritiska aspekter i det samtida och framtida samhällsbyggandet.
Vänligen notera att Urban Forum sker på engelska.

Arrangörer

Lunds_universitet_180px.png
slu_logo_cmyk.jpg

url

Läs mer om Lunds Universitet på h22.seslu.se

Dela på

  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss