h22 logo
Over-sundet300.jpg

Upplev sundet med teknik- och konstinstallationer

”Över sundet” är ett konst- och IoT-projekt (Internet of things) som skapar ett närmare samarbete och ökade möjligheter för kreatörer inom kulturvärlden på båda sidor av Öresund. Detta förverkligas med hjälp av en grupp konstnärer från både Helsingborg och Helsingör. Projektet skapar en konst- och teknikinstallation som kan du uppleva på H22 City Expo!

Installationen för betraktarna närmare varandra, både i de två städerna Helsingborg och Helsingör, men också över sundet. Projektet baseras på IoT, en teknik som använder sig av föremål som är anslutna via internet. Konstnärerna skapar en installation som mäter och berättar hur invånarna i de båda städerna mår.

Stadens humör mäts med hjälp av så kallade IoT-sensorer, som mäter lufttryck, temperatur, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer. Konstnärerna får hjälp av städernas scouter och tillhörande föreningsliv med att samla in data. Barnen och ungdomarna kommer att se efter konstverkets sensorer.

Installationen ställs ut på Dunkers kulturhus och visar upp realtidsdata från båda städerna. Projektets konstnärer är Johan Gelinder, Emil Berzén samt Healthy Mind Tech, som består av Paula Petcu, Troels Nielsen, Martin Basterrechea, Alastair Clewlow och Kim Ng.

”Över sundet” är ett projekt som drivs av Helsingborgs stad och Catch hos Helsingör kommun. Inom Helsingborgs stad samarbetar tre förvaltningar för att göra projektet till verklighet; Stadslednings-, Stadsbyggnads- och Kulturförvaltningen. Syftet med projektet är att testa nya sätt att arbeta med teknik och kultur i städer i både Danmark och Sverige ur ett entreprenörsperspektiv, men också skapa nya möjligheter för kreatörer.

  • prototyp.jpg
  • post.png

Arrangörer

Stadsledningsförvaltningen

url

helsingborg.se

Dela på

  • Kultur
  • Tech och digitalisering
  • Konst

MITT H22

info

följ oss