h22 logo
RecoLAb blue (2).jpg

30 May - 3 July

Tre rör ut – cirkulär magi på RecoLab

Följ med på en svindlande guidad tur, där tre rör leder direkt från Oceanhamnens fastigheter rakt in i RecoLabs världsunika cirkulära utvecklingsanläggning. Toalettvatten, köks-, disk- och tvättvatten samt matavfall färdas i tre separata rör till avloppsreningsverket, där avfallet tas om hand och källsorteras för att utvinna viktiga resurser som sedan kan återanvändas ute i samhället!

I RecoLabs utvecklingsanläggning hanteras källsorterat avlopp från de nya fastigheterna i Oceanhamnen. Systemet kallas till vardags ”Tre rör ut”, och innebär att svartvatten (toalettvatten), gråvatten (kök, disk tvättvatten) och matavfall kommer i tre separata ledningar till avloppsreningsverket.

Precis som källsorterat hushållsavfall möjliggör återvinningen av papper, glas och metall, så möjliggör Tre rör ut en bättre återvinning av viktiga resurser från avloppsvatten och matavfall, nämligen kväve, fosfor och rent vatten. Anläggningen är först i världen med att göra detta på stor skala och utgör därmed ett självklart nav för stadsutveckling och dialog kring hållbara kretslopp.

En interaktiv och inspirerande utställningsmiljö ger besökare, oavsett bransch och bakgrund, en gemensam kunskapsplattform för stadsutveckling. Med en kreativ och informationsrik möteslokal sprider RecoLab kunskap och skapar engagemang kring utvecklingsfrågor inom vatten, energi och avfall.

Under H22 City Expo erbjuds dagliga guidningar på både svenska och engelska. Ett guidat besök tar cirka 45 minuter.

Arrangörer

nsva_logo-002.png
nsr_logo_rgb.png
oresundkraft_logo.png

url

Läs mer om NSVA på h22.seLäs mer om NSR på h22.seLäs mer om Öresundskraft på h22.serecolab.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Prova på

MITT H22

info

följ oss