h22 logo
Mobilitet-1920.jpg

Snacka om mobilitet!

Välkommen till cykelköket Nav och Pedal där Helsingborgshem berättar om sitt arbete, tillsammans med invånarna, för att lösa de parkeringsutmaningar som nya bostäder, grönområden och fler trygga gång- och cykelvägar fört med sig. Hur kan nya transportmöjligheter och andra lösningar främja arbete, återbruk och hälsa? Här kan du också höra berättelsen om hur en cykelskola kan vara en väg till arbete. Missa in det!

Arbetet startade våren 2021 och består hittills till stora delar av dialog med invånare, dels genom dialogprojektet Drottninghög Tillsammans och dels genom forskningsprojektet AHA II. Insikter i arbetet visar att Drottninghög kan ses som en mobilitetshubb i sig - här är det redan nära till service och till olika transportsätt. För många boende har kortare ärenden en social funktion som är centrala delar i det sociala livet - ett kitt som ökar trivsel och trygghet.

För att bidra till detta bygger Helsingborgshem i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen en verkstad för övergivna cyklar samt ett cykelkök där invånare själv kan laga sin cykel. Det blir en helt ny samlingspunkt vid Drottninghögs centrum, som går under arbetsnamnet Nav och Pedal.

Tillsammans med Helsingborgs stads innovationshubb HBG Works undersöker Helsingborgshem också olika lösningar för att transportera hem sin mat när man har handlat eller hämtat ut sitt paket. Helsingborgshem bygger också ett mobilitetshus, en bil- och cykelpool, som ska bidra till hållbara val i vardagen.

Utvecklingen av mobilitet omfattar hela området. Välkommen till Nav och Pedal vid Drottninghögs centrum så får du översikt över arbetet och hur Helsingborgshem tillsammans med invånare och samarbetspartners undersöker och utvecklar olika initiativ.

Arrangörer

a-logga-300.png

url

Läs mer om Helsingborgshem på h22.se

Dela på

  • Industri och transport
  • Hållbarhet/miljö/klimat

MITT H22

info

följ oss