h22 logo
Outside 2 2.jpg

30 May - 3 July

Så skapas hyresfria bostäder för äldre på bästa läge

Familjen Erik Bancks stiftelse vill visa att det är möjligt att skapa bra hyresfria bostäder för äldre Helsingborgare med låg pension på stadens bästa lägen. På så vis ökar livskvaliteteten för äldre och skapar också värden för samhället. Under H22 visar stiftelsen upp sina bostäder för mindre grupper. Vid stiftelsens fastighet i SeaU-området visas en utställning om verksamheten och donatorerna.

Familjen Erik Bancks stiftelse är en allmännyttig stiftelse med en verksamhet som handlar mer om människor än om hus. Syftet är att skapa bra hyresfria bostäder åt äldre Helsingborgare, då stiftelsen ser äldre som människor med liknande behov och önskemål som andra vuxna medborgare. Även äldre vill kunna bo centralt och få tillgång till den service och det utbud som finns där.

Stiftelsen erbjuder inte äldreboende eller vård, men en trygg och innehållsrik miljö med egen anställd personal. Syftet är inte att ersätta samhällets sociala skyddsnät men verksamheten frigör på olika sätt ekonomiska resurser.

De boendes behov av ekonomiskt stöd från samhället minskar och Helsingborgs stad får tillgång till lokaler för aktiviteter, riktade även mot äldre som inte bor i stiftelsens bostäder.

Samtidigt frigörs ekonomiska resurser för de boende så att de har möjlighet att konsumera det utbud av service och aktiviteter de önskar. En mix av äldre och yngre, yrkesverksamma och pensionärer bidrar också till en levande och trygg innerstad och motverkar segregation.

Genom att bygga bostäderna och driva verksamhet i attraktiva centrala lägen höjer Familjen Erik Bancks stiftelse livskvaliteten för de boende och säkrar de ekonomiska värdena i fastigheterna för mycket lång tid framöver. Med en omsorgsfull kapitalförvaltning skapas också nya ekonomiska värden, vilket skapar en möjlighet att framöver bygga ytterligare bostäder och hjälpa ännu fler människor.

Familjen Erik Bancks stiftelse samarbetar gärna med andra aktörer och hoppas även kunna inspirera andra genom sitt sätt att arbeta.

Arrangörer

FamErikBanck_Vector_logo-2.jpg

url

Läs mer om Erik Bancks stiftelse på h22.sebancksstiftelse.se

Dela på

  • Stadsutveckling
  • hållbarhet
  • livskvalitet

MITT H22

info

följ oss