h22 logo
recreate.jpg

ReCreate – tillsammans för cirkulär betong

Betong är en klimatbov av rang. Men också en av de viktigaste komponenterna i våra byggnader och ett material vars resurser är begränsade. Därför gör nu forskare och fastighets- och byggbranschen gemensam sak genom internationella forskningsprojektet ReCreate och tar fram lösningar för ett cirkulärt byggande med återbrukade betongelement från rivningshus. CoCreate to ReCreate!

Många av Sveriges miljonprogramsområden är, likt Drottninghög i Helsingborg, i behov av upprustning och utveckling. Att riva och bygga nytt innebär en större klimatpåverkan, en större mängd avfall och ökad resursanvändning jämfört med att behålla och renovera byggnader. Därför är det viktigt att försöka minska klimatpåverkan med till exempel återbruk.

Går det att bygga nya hus av gammalt material? Kan din framtida bostad bestå av återbrukade betongelement? Vad innebär ett cirkulärt byggande för bygg- och fastighetsbranschen? 

Det internationella forskningsprojektet ReCreate vill få till en cirkulär ekonomi kring återbruk av befintliga betongelement.

Projektet undersöker de systemförändringar som behövs i hela byggprocessen, från rivning till design av ny byggnad, för att cirkulärt byggande ska bli praxis. 

Ett första resultat visar de svenska medverkande organisationerna, KTH och Helsingborgshem, upp under H22 City Expo. Du kommer att kunna se praktiska exempel på återbruk av byggnadsmaterial. 

Är du själv i bygg- och fastighetsbranschen? Håll utkik! Det planeras en programpunkt speciellt för dig.  

* This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 958200.

Arrangörer

a-logga-300.png

url

Läs mer om Helsingborgshem på h22.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss