h22 logo
bild_pladdra.jpg

”Pladdra” – ett digitalt dialogverktyg för barn

Barn är oerhört intelligenta och väl värda att bli lyssnade på. De är också de främsta lekexperterna och vet vad som behövs i sin utemiljö. Därför utvecklar stadsbyggnadsförvaltningen det digitala dialogverktyget ”Pladdra”, där barnen kan tycka till och påverka nya byggen och utrustningar på stadens lekplatser.

Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar den digitala dialogen med barn genom fokus på barnens platser. Målet är att få fram två digitala varianter genom vilka det går att prata med barn; en app kring en dialogprocess och en app som testar olika lekplatsobjekt i AR (Augmented Reality).

”Pladdra” är en innovationspilot, där en del görs för att testa ett verktyg ämnat för kvantitativ data kopplat till verb, exempelvis ”Vad är roligast att göra på en lekplats?”. En annan del görs för att testa ett mer experimentellt verktyg, där barnen får möblera en lekplatsyta med 3D-objekt i en AR-app. Dialogen kring hur de tänker genererar mer kvalitativ data och insikter som (antagligen) inte går att få i mer strukturerad form.

Stadsbyggnadsförvaltningen har löpande dialoger med stadens barn i olika frågor som rör deras utemiljö. Det är dock resurskrävande, både för tjänstemän och barnverksamhet. Därför är ambitionen att utveckla den digitala barndialogen, med fokus på utemiljöer där just barnen befinner sig.

Arrangörer

Stadsbyggnadsförvaltningen

url

innovation.helsingborg.se

Dela på

  • Stadsutveckling
  • Tech och digitalisering
  • Jämställdhet och inkludering
  • Prova på

MITT H22

info

följ oss