h22 logo
SLF033826.jpg

30 May - 3 July

Pandemisäkrat äldeboende

Covid vände upp och ner på vår värld och snart ställde sig många frågan: Hur skyddar vi de äldre som en gång byggt vårt land och vårt välfärdssamhälle? Besök Fastighetsförvaltningens pandemisäkra boende och se vad det innebär.

Vi har de äldre att tacka för att vi i Sverige idag kan leva ett gott liv. De som idag bor på landets äldreboenden har en gång bidragit till att Sveriges välfärdssamhälle byggdes. I takt med att covid-19 spreds över landet, fick samhället börja tänka, planera och agera på ett annorlunda sätt jämfört med hur vi levde före coronapandemin. Det stod snart klart att en av de grupper som behövde skyddas extra mycket var de äldre.

Fastighetsförvaltningen har därför fått i uppdrag att bygga ett pandemisäkrat boende och genom fysiska åtgärder, så som fler personalutrymmen, beröringsfria blandare och bredare korridorer, minskar risken för att smittan sprids.

Arrangörer

Fastighetsförvaltningen

Dela på

  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Framtidens boende/visningslägenheter

MITT H22

info

följ oss