h22 logo
Campus_autumn-02891.jpg

8 June

8:00 AM - 6:00 PM

Our Future City - Green urban growth or degrowth

Lunds universitet välkomnar dig till en vecka av akademiska samtal, diskussioner och workshops med fokus på Agenda 2030 globala hållbarhetsmålens mål nummer 11: Hållbara städer och samhällen – 7-10 juni 2022. Den 8 juni avhandlas frågor kopplade till konsumtion, anti-konsumtion, tillväxt och nerväxt – i ljuset av nya beteendemönster som växer fram i den post-pandemiska eran och digitaliseringen.

Vad krävs för att skapa en ansvarstagande industriell förändring och tillväxt? Hur kan en sammanhållen, hållbar och motståndskraftig ekonomi formas? Vad kan vi förvänta oss av övergången till en mer rättvis ekonomi i förhållande till produktivitet och tillväxt?

Nyckelord: Growth, degrowth, global commons, global, regional and local cooperation, circular economy, consumption, anti-consumption, logistics, fashion, culture, capitalism, globalization, digitalisation.

Var med Lunds universitet för en vecka av akademiska samtal, diskussioner och workshops med focus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030.

Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Arrangörer

Lunds_universitet_180px.png

url

Läs mer om Lunds Universitet på h22.sech.lu.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Kunskap och lärande
  • Stadsutveckling
  • Byggnationer & arkitektur

MITT H22

info

följ oss