h22 logo
bild270x185_OFC_SannaT (002) (2).jpg

7 June - 10 June

8:00 AM - 5:00 PM

Our Future City

En vecka av akademiska samtal, diskussioner och workshops med fokus på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålens mål nummer 11: Hållbara städer och samhällen. Evenemanget hålls på Lunds universitets Campus Helsingborg den 7-10 juni 2022 och arrangeras av Lunds universitet. Allt deltagande sker på engelska.

Tisdag (7 juni 2022) - Tema: Citizen participation and resistance
Dagens tema kommer reflektera över utmaningar kring deltagandedemokrati, staden och dess invånare. Diskussioner fokuserar på demokrati, offentlig sektor, förändring och kreativitet.


Onsdag (8 juni 2022) - Tema: Green urban growth or degrowth
Under denna dag reflekterar agendan över frågor kopplade till konsumtion, anti-konsumtion, tillväxt och nerväxt (degrowth). Frågorna diskuteras i ljuset av nya beteendemönster som växer fram i den post-pandemiska eran och digitaliseringen.

Torsdag (9 juni 2022) - Tema: Urgent urban challenges
Temat riktas mot globala utmaningar i stadsområden och hur dessa är sammanlänkade. Särskild fokus ligger på hälsa, smart teknologi och artificiell intelligens.


Fredag (10 juni 2022) - Tema: Urban development and decay
Veckans sista tema sammanför utmaningar relaterade till hållbarhet och inkluderande stadsplanering, arkitektur och platsutveckling i sökandet efter frågan om hur vi kan leva tillsammans på ett rättvist och hållbart sätt.

Var med Lunds universitet för en vecka av akademiska samtal, diskussioner och workshops med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030.

Arrangörer

Lunds_universitet_180px.png

url

Läs mer om Lunds Universitet på h22.sech.lu.se

Dela på

  • Föreläsningar
  • Möten
  • Konferenser
  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Kunskap och lärande
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss