h22 logo
sundstorget-2021-DSC_3623-1920x1080-foto-lotta-wittinger.jpg

30 May - 3 July

Morgondagens träd får växa i flyttbar park

Hur möter stadsbyggnadsförvaltningen framtidens utmaningar med dess snabba förändringar, samtidigt som en hållbar stad som kräver stora investeringar ska byggas? Ett sätt som just nu testas är att arbeta med mer flexibla lösningar, som att skapa flyttbara parker. På Sundstorget kan du se en temporär ”plantskola” mitt i staden, där träd får växa till sig tills de är redo att planteras permanent.

Staden köper alltså in träden i förväg och låter dem stå på tillväxt på gator och torg, i stället för på en plantskola någon annanstans. Fördelen är att staden kan hålla koll på att träden växer och mår bra, samtidigt som alla i staden kan njuta av grönskan under tiden.

En flyttbar park är ett flexibelt sätt att möta framtidens utmaningar med snabba förändringar samtidigt som långsiktiga och dyra investeringar behöver göras. Metoden är att prova sig fram och lyssna av hur stadens invånare upplever processen i ett tidigt skede, långt innan beslut om kostsamma, permanenta lösningar fattas.

Förväntade positiva effekter är mer grönska i city och upptäckten av nya möjligheter. Detta ökar tryggheten och gör samtidigt staden mer trivsam – både människor och klimatet mår bra av fler träd! Helsingborg är en av städerna som deltar i FN:s kampanj Trees in Cities Challenge, som vill få både städer och deras invånare att plantera fler träd.

Trädsorterna som står på Sundstorget har valts ut för att de tål den tuffa stadsmiljön och de kommande klimatförändringarna extra bra. De är Bäralm, Bergkörsbär, Prydnadskörsbär, Pagodträd, Freemanlönn, Hybridplatan och Zelkova. 2023 kommer träden planteras längs Sockengatan i Helsingborg, som ersättning för Hästkastanjerna som är drabbade av kastanjeblödarsjuka.

  • Sundstorget-DSC_6274.jpg
  • Sundstorget-DSC_6275.jpg

Arrangörer

Stadsbyggnadsförvaltningen

url

helsingborg.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Stadsutveckling
  • Natur

MITT H22

info

följ oss