h22 logo
_DSC8918.jpg

Med människan i centrum mot framtidens transporter

Självkörande fordon och digitala mobilitetstjänster kommer att ändra sättet vi transporterar oss på i framtiden. Men är det människan och staden som ska anpassa sig till ny mobilitet, eller kan teknik och utbud utformas för oss? Lyssna på en föreläsning av professor Vaike Fors, Högskolan i Halmstad och Susanne Duval Innings, infrastrukturstrateg i Helsingborgs stad med flera.

För att hitta sätt att utifrån vardagslivets utmaningar och möjligheter samskapa framtida mobilitetslösningar med människor i deras bostadsmiljöer, har ett samarbete mellan ledande mobilitetsaktörer inletts. I mötet mellan privatpersoner, forskare, industri och kommuner uppstår nya spännande tankar och idéer.
Projektet ”Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHAII)” har som mål att formulera om vanliga begrepp som ska beskriva framtida mobilitetslösningar. Effektivisering, individualisering, och delning har utforskats för att förstå vad dessa begrepp representerar för människor i deras vardagliga miljöer. Är verkligen tidseffektivitet det viktigaste på vägen till och från jobbet? Eller vill vi ha helt individuella lösningar på våra transporter? Och vad ska de nya så kallade ‘mobilitetshubbarna’ tillföra för nyheter egentligen?

Två områden – miljonprogramsområdet Drottninghög i Helsingborg, och Bergum-Gunnilsebygden utanför Göteborg – har utforskats genom så kallade Living Labs-metoder för att skapa lokala arenor och verktyg för samskapande av nästa generations mobilitet i framtidens smartare städer.
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Volvo Cars, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Helsingborgshem, Västtrafik och Skånetrafiken. Projektet finansieras av VINNOVA genom regeringens innovationsprogram Drive Sweden.

Arrangörer

Stadsledningsförvaltningen

Halmstad högskola

Volvo

url

aha2.hh.se

Dela på

  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss