h22 logo
P-bank2.jpg

30 May - 3 July

Lätta på trycket och aktivera kretsloppet med P-bank!

Visste du att de går att utvinna fosfor från vanligt kiss; fosfor som är en viktig resurs i framställningen av gödsel? Med den flyttbara urinoaren P-bank kan du upptäcka ny teknik för att återvinna fosfor – samtidigt som du lättar på trycket. P:et i P-bank står för engelskans pee (kiss) och är dessutom den kemiska beteckningen för fosfor!

Processtekniken i den mobila urinoaren är densamma som på RecoLab, fast i mycket mindre skala. P-bank är framtagen med inspiration från ett nätverk på Weimar Universitet i Tyskland som byggt den första kända P-banken. Projektet syftar till att testa funktionen hos ett nyuppbyggt toalettsystem för offentliga utrymmen för att presentera nya hållbara sanitära system som ett alternativ till det konventionella avloppssystemet.

Arrangörer

nsva_logo-002.png

url

Läs mer om NSVA på h22.serecolab.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Kunskap och lärande
  • Prova på

MITT H22

info

följ oss