h22 logo
iStock-957393856-kulturskolanskonferens-h22-1920x1080px.jpg

8 June

10:00 AM - 5:00 PM

Kulturskolans roll för en hållbar framtid

Hur ser kulturskolans roll ut om elva år i ett kreativt och hållbart samhälle? Vilka samhällsfenomen och uttryck ser vi som kan påverka kulturskolans uppdrag, utformning och utbud? Om detta och mycket mer kan du få reda på i den här aktiva konferensen på Dunkers kulturhus. Möt ungdomarna och Helsingborgs kulturskola, näringen och forskningen och titta tillsammans mot framtidens horisont.

Varje år tillkommer nya kulturella uttryck till kulturskolans verksamhet och metoder för lärande anpassas hela tiden. Bara under de senaste åren har till exempel samtidscirkus, design och spelutveckling tagit en given plats bredvid blåsinstrument, teaterundervisning och mycket annat.

Under konferensen fokuserar vi på och diskuterar om vilken riktning kulturskolan kommer att ta i framtiden, samt vilken roll den kommer att spela i ett samhälle som ständigt förändras. Vad ser vi nu och vart ska vi?

Kulturskolan är inte bara viktig för alla barn och unga i Helsingborg. Det är Sveriges största kulturpedagogiska fritidsverksamhet, som varje vecka möter hundratusentals elever för att levandegöra kreativ kunskap inom många olika områden.

Arrangörer

Kulturförvaltningen

url

dunkerskulturhus.se

Dela på

  • Konferenser

MITT H22

info

följ oss