h22 logo
programpunkt_rev.jpg

Konstgjort stenrev i havet blir marint grönområde

Kan levnadsmiljön för havets växter och djur förbättras vid stadens hamnområden? Självklart! Här har du som bor på land chansen att uppleva havet på ett nytt och närmare sätt. Genom att bygga konstgjorda rev av stenblock skapas en hemtrevlig miljö för böljande tångskogar att frodas och för små fiskar att simma omkring. Välkommen att se och lära dig mer om havet! 

Genom att bygga rev av stenblock i hamnen vill miljöförvaltningen skapa en bra miljö för växter och djur att leva i. Revets växter skapar skydd och säkra gömställen för fiskyngel. Med revet flyttas samtidigt de marina växterna och djuren närmare havsytan. Då kan du se och uppleva de små fiskarna och de böljande tångskogarna från kajkanten. Precis som en vanlig stadspark på land blir det här marina grönområdet under ytan en härlig naturupplevelse. En plats för dig att umgås, finna lugn och ro – och samtidigt komma närmare havet.

Det här initiativet är en del av miljöförvaltningens innovationsprojekt Havet är din granne, som syftar till att skapa bättre livskvalitet både över och under vattenytan. Förutom att det konstgjorda stenrevet främjar den biologiska mångfalden i havet skapar det även en möjlighet för dig på land att komma närmare dina grannar under ytan. Revet som grönområde är en ny och spännande naturupplevelse i hamnmiljön för dig som besöker eller bor i området. Det gör att du ser, lär och bryr dig om havet! 

  • galleribild1_rev.png
  • galleribild2_rev.png

Arrangörer

Miljöförvaltningen

url

innovation.helsingborg.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Kunskap och lärande
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss