h22 logo
Trollhättan - WHYMAC - 07 web.jpg

Jämlikhet i fokus när OBOS utvecklar bostäder

Jämlikhet för alla, i hela bostadsområden – visst låter det intressant? Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av kön, etnicitet, religion, ålder och annan ställning. Inför H22 bidrar OBOS Sverige AB tillsammans med Tengbom för att försöka hitta en metod för att tillvarata olika gruppers behov, både i och mellan husen.

Redan i dag står frågor som rör inkludering i bostadsområden högt på OBOS agenda. I OBOS vision om Trädgårdsstaden finns en tydlig plan för hur olika typer av bostäder i olika ägda upplåtelseformer ska möjliggöra för fler att bo och leva i samma område. Genom boköpmodeller, som OBOS Deläga, vill OBOS bidra till att sänka trösklarna in i det ägda boendet och möjliggöra för fler att komma in i bostadsmarknaden.

Med utgångspunkt i att det finns behov av systematisering av samhällsplaneringsprocesserna i arbetet med diskrimineringsgrunder bidrar nu OBOS tillsammans med Tengbom för att utvärdera en ny metod för hur man systematiskt ska kunna arbeta med dessa frågor i bostadsprojekt. Med grund i denna metod vill OBOS, i två konkreta bostadsprojekt, visa på hur detta i praktiken kan utformas.

Förhoppningen är att kunskapen ska bidra till ett mer jämlikt samhälle, som främjar alla människors möjlighet att bo bra på sina enskilda villkor och känna sig som hemma i sin bostad och i sitt bostadsområde.

OBOS arbete synliggörs under stadsmässan i form av ett seminarium för branschaktörer, kommuner och politiker i vilkas arbete den här typen av bostadspolitiska frågor gör skillnad beroende på hur de hanteras. Arbetet kommer också att lyftas fram i en paviljong på det H22-stråk som kallas People’s Walk där jämlikhetsfrågor kommer att stå i fokus. Jämlikhetspaviljongen är en gemensam satsning mellan OBOS och Helsingborgs stad med syfte att möta och interagera med besökare under H22.

Vi ser fram emot att ses på H22!

Arrangörer

obos_liggende_cmyk-300x66.jpg
Tengbom_logo_rgb-300x58.png

url

Läs mer om OBOS på h22.seLäs mer om Tengbom arkitekter på h22.seobos.se

Dela på

  • Byggnationer & arkitektur
  • Stadsutveckling
  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Trygghet & Säkerhet
  • Jämställdhet och inkludering

MITT H22

info

följ oss