h22 logo
brain-5605289.png

Intelligens? Vad är det för vits med det?

Vad är det för poäng med att vara intelligent? Och vad spelar intelligenta personer för roll för i samhällsutvecklingen? Mensa Sveriges talesperson Karin Westin Tikkanen berättar om tillvaron som högt begåvad, och hur Mensa som förening verkar för att stimulera och främja forskning om mänsklig intelligens så att den kommer mänskligheten till godo.

"Tänk utanför boxen", brukar vara en stående uppmaning. Men hur är det när ens tankar hela tiden ligger utanför boxen, och när tillvaron blir en utmaning för individen att platsa inom ramen för vad som anses vara 'normalt' i samhället? Karin Westin Tikkanen berättar i en spännande föreläsning om hur tillvaron kan te sig för särskilt begåvande barn och vuxna.

Hon berättar också om Mensa Sveriges satsning Gifted Children Program, som verkar för att hjälpa skolor att uppmärksamma särskilt begåvade barn och skapa utmanande och stimulerande miljöer för dem. Hon berättar om den nordiska satsningen Nordic Mensa Foundation och Mensapriset, som båda syftar till att stötta forskning om mänsklig intelligens för att bidra till en positiv samhällsutveckling - precis som H22.

Arrangörer

M_logo_blue-1-1.png

url

Läs mer om Mensa Sverige på h22.semensa.se

Dela på

  • Möten
  • Konferenser
  • Föreläsningar
  • Jämställdhet och inkludering

MITT H22

info

följ oss