h22 logo
Circularity.jpg

Häng med från soptipp till innovationspark för miljöteknik!

NSR och Öresundskraft bjuder in dig som är intresserad av avfallsfrågor till ett unikt studiebesök på Filborna återvinningsanläggning och industriparken Vera park. En resa från 80-talets soptipp till dagens moderna arena för miljöteknik. Du får bland annat chansen att se den nybyggda biokolsproduktionen och det avfallseldade kraftvärmeverket. Missa inte!

En nyinvigd biokolsanläggning där park- och trädgårdsavfall blir till klimatsmart biokol som binder koldioxid och ger näring till stadens grönytor. Ett av Europas mest moderna avfallseldade kraftvärmeverk där utsorterat avfall blir till värdefull fjärrvärme och elektricitet. Det är två av stoppen på den guidade busstur som arrangeras varje vecka under H22.

Dessutom får du se pilotanläggningen för rening av lakvatten från miljö- och hälsofarliga PFAS-ämnen samt en spännande utställning om NSR:s 40 år i samhällets tjänst. Med mera.

Det exklusiva studiebesöket vänder sig till dig som är verksam inom kommun, akademi eller avfallsbransch och som är intresserad av innovationer för ett kretsloppsbaserat, hållbart samhälle.
Välkommen till Vera park – där avfall blir till resurser.

Studiebesöket sker med buss där du guidas runt den 170 hektar stora återvinningsanläggningen och industriparken på Filborna i östra Helsingborg.

Förutom ovan nämnda hållplatser får du även se och veta mer om:
• Återvinningscentralen med Återbruket och Återbygget.
• Solar park som producerar förnyelsebar el på annars obrukbar deponimark.
• Hanteringen av farligt avfall som kan skada människor och miljö.
• Återvinningen av matavfall till biogas och biogödsel.
• Materialåtervinningen av plast, papper, glas och metall.
• NSR:s huvudkontor byggt av återbrukat och återvunnet material.

Bussen utgår från Oceanhamnen i Helsingborg och programmet inklusive fika tar drygt 3 timmar. Du ska ha fyllt 18 år för att följa med. Mer information om datum, tider och anmälan kommer längre fram.

 

  • PFAS_lakvatten.jpg
  • Återbruk.jpg
  • Biokol.jpg
  • Öresundskraft.jpg
  • NSR-HK.jpg

Arrangörer

nsr_logo_rgb.png
oresundkraft_logo.png

url

Läs mer om NSR på h22.seLäs mer om Öresundskraft på h22.sensr.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat

MITT H22

info

följ oss