h22 logo
Badplatser.jpg

Går till botten med vattenkvalitet för badarnas skull

Helsingborg är badälskarens paradis med sina 22 badplatser som ligger som ett pärlband längs hela kusten. Här doppas det flitigt året runt och staden är mån om att ha en fin kvalitet på badvattnet. Det tas regelbundna vattenprover från havet för att hålla koll på hur det står till. Sedan ett par år tillbaka forskar staden även kring badvatten och har gjort en del spännande upptäckter.

Kvaliteten på badvattnet i Helsingborg är genomgående bra men de senaste somrarna har det slagits larm om kolibakterier i havet längs stränderna vid några enstaka tillfällen per säsong. För att gå till botten med varför det är så inleddes ett samarbete med Lunds universitet, Malmö stad, Sweden Water Research, VA SYD och NSVA. Projektet ”Urbana Bad” har sedan 2018 utrett varför badvattenproverna stundtals är dåliga.

En känd orsak är att det kan hända efter störtregn, när orenat avloppsvatten släpps ut i mängder för att undvika översvämningar när vattenledningarna blir överbelastade. Men det ger inte hela bilden och är långt ifrån alltid förklaringen. Forskarna vid Lunds universitet har därför fått leka detektiver.

I sin efterforskning har forskarna vid Lunds universitet bland annat upptäckt att kolibakterier kan gömma sig i sediment på havets botten och virvla upp med strömmar – något som ingen trodde var möjligt innan det här projektet kom till. Kom och lyssna till Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad berätta om forskningsprojektet, vilka upptäckter som gjorts och hur staden går till botten med det hela – för badarnas skull.

Arrangörer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Natur
  • Föreläsningar

MITT H22

info

följ oss