h22 logo
framtidsverkstad.jpg

Framtidsverkstaden visar vägen för mobilitet

Kom och utforska din framtid i vår framtidsverkstad. På plats får du ta del av olika framtidsscenarion för mobilitet – och skapa din egen vision av framtidens transporter.

Självkörande fordon och digitala mobilitetstjänster kommer att ändra sättet vi transporterar oss på i framtiden. Men är det människan och staden som ska anpassa sig till ny mobilitet, eller kan teknik och utbud utformas för oss?
I projektet ”Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHAII)” har en rad mobilitetsaktörer arbetat med en bred verktygslåda för att utforska framtida scenarion för mobilitet.

Projektet har som mål att hitta sätt att utifrån vardagslivets utmaningar och möjligheter samskapa framtida mobilitetslösningar med människor i deras bostadsmiljöer. I mötet mellan privatpersoner, forskare, industri och kommuner uppstår nya spännande tankar och idéer.

Två områden – miljonprogramsområdet Drottninghög i Helsingborg, och Bergum-Gunnilsebygden utanför Göteborg – har utforskats genom så kallade Living Labs-metoder för att skapa lokala arenor och verktyg för samskapande av nästa generations mobilitet i framtidens smartare städer.
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Volvo Cars, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Helsingborgshem, Västtrafik och Skånetrafiken. Det finansieras av VINNOVA genom regeringens innovationsprogram Drive Sweden.

Arrangörer

Stadsledningsförvaltningen

url

aha2.hh.se

Dela på

MITT H22

info

följ oss