h22 logo
Bild samverkanskonferens större.jpg

16 June

8:00 AM - 5:00 PM

Framtidens offentliga rum - en samverkanskonferens

Inkludering, trygghet och hållbarhet i framtidens offentliga rum.

Alla ska kunna och vilja vistas på offentliga platser – oavsett kön, ålder och rörelseförmåga. Därför måste vi alla tillsammans arbeta för en mer inkluderande och jämlik offentlig miljö och samtidigt verka för en hållbar utveckling av våra städer.

Den offentliga toaletten spelar en viktig roll och är nödvändig för en trygg, levande och jämlik stadsmiljö. Under H22 står Danfo värd för en samverkanskonferens för att diskutera hur produktutveckling, stadsplanering och sektorsövergripande samverkan kan skapa trygga och inkluderande offentliga miljöer. Med Agenda 2030 - Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” - som riktning diskuterar vi vilka möjligheter som kan skapas genom forskning, samverkan och ny teknologi.

Mer information och datum kommer inom kort.

Arrangörer

DANFO - LOGO.jpg

url

danfo.com

Dela på

  • Stadsutveckling
  • Trygghet & Säkerhet
  • Tech och digitalisering
  • Byggnationer & arkitektur
  • Möten

MITT H22

info

följ oss