h22 logo
AI-robot-klar.jpg

30 May - 3 July

En svensktalande kompis i fickan

Det kan vara svårt för nyanlända att utveckla sin svenska om de inte har någon att prata med. För att lösa problemet bygger Helsingborg en AI-robot som vem som helst kan föra ett helt vanligt samtal med. Roboten är så liten att den ryms i en mobil.

Språket är ett av de främsta hindren för många nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Till och med den enklaste vardagssituation kan vara svår att ta sig igenom för den som inte kan språket. För många elever som läser svenska för invandrare (sfi) är problemet att de inte hittar någon svensktalande att öva med.
Med AI-roboten kan eleverna träna på olika samtal, i sin dator eller mobil.
För att sfi-eleverna ska få chansen att prata mycket, och samtidigt lära sig ord som är typiska för olika situationer, kan de träna dialog i alla möjliga vardagsmiljöer. Ett exempel är mataffären, där uppgiften som eleven får är att handla olika varor.

Nyckeln till språket är att öva, men även att våga prata och våga göra fel. Med den nya AI-roboten kan eleven öva hur mycket hen vill, och få positiv feedback av sin digitala lärare.
Samtidigt utvecklar roboten själv sitt språk med hjälp av de frågor den får. Det är med andra ord ingen chattbot eller språkapp. Basen är en smart dialoglösning som kan hantera olika språk och ofullständiga meningar. Inlärningen kan förstärkas med bilder och ljud och eleven kan hoppa mellan ämnen, på samma sätt som ett samtal ser ut i verkligheten.

Arrangörer

Arbetsmarknadsförvaltningen

Dela på

  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Kunskap och lärande
  • Tech och digitalisering
  • Jämställdhet och inkludering
  • Integration

MITT H22

info

följ oss