h22 logo
En magisk knapp klar.jpg

30 May - 3 July

En magisk knapp

Alla elever har rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar. Under pandemin, när världen blev mer digital, blev det tydligt att alla inte har samma förutsättningar att kunna delta. Lösningen blev en magisk knapp för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Så fungerar knappen
”Den magiska knappen” är en ikon på en mobiltelefon eller surfplatta. Genom en enkel knapptryckning hamnar eleven på rätt plats, utan krångliga rutor som poppar upp eller inställningar som ska göras på vägen. Det kan vara ett möte med en lärare eller undervisning som står på schemat.

Lösningen är ett första steg i att göra fler digitala funktioner tillgängliga för elever med en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Som ett nästa steg på vägen har elever och lärare gjort instruktionsfilmer. Filmerna gör det möjligt för elever att självständigt kunna följa en instruktion för att sätta exempelvis larm och påminnelser. En film är alltid tillgänglig oavsett när på dygnet eleverna behöver den.

En knapp som sänker trösklar
Den magiska knappen sänker trösklar för att förstå och hantera digitala möten. Det är därför en viktig innovation för att skapa inkludering och stärka demokratin.

Arrangörer

Arbetsmarknadsförvaltningen

Dela på

  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Kunskap och lärande
  • Tech och digitalisering
  • innovationer

MITT H22

info

följ oss