h22 logo
konsert.jpg

30 May

12:00 AM

Andra tillfällen

En konsert av invånare för invånare

Vad hade du skapat om du hade fri tillgång till en hel symfoniorkester? Faktum är att Helsingborgs invånare får just det erbjudandet. En konsert skapad av invånare för invånare – ett banbrytande projekt med (nästan) fria tyglar och ambitionen att spränga invanda gränser för skapande.

Möjligheten att leda en symfoniorkester är få förunnat och ges inte sällan till en begränsad skara personer med ett visst kulturellt kapital. Men vad händer om man släpper upp dörrarna på vid gavel, i syfte att skapa värden som berör såväl integration, demokrati, tillgänglighet och delaktighet, som musik och kreativitet, genom att engagera invånare att skapa egna upplevelser formade kring musik?

Svaret på den frågan blir verklighet när helsingborgare i alla åldrar bjuds in för att tillsammans med workshopledare skapa en föreställning baserad på deltagarnas kreativa idéer, ackompanjerad av hela symfoniorkestern. Små eller stora idéer, texter eller melodier.

Det kan komma att handla om dans, bilder, foton eller kläddesign. Om allt eller nästan ingenting och idéerna behöver inte vara färdiga, allt är värdefullt för det kreativa skapandet! Förhoppningen är att inleda en resa i skapande, där Helsingborgs symfoniorkester kan engagera, inspirera och interagera långt utanför konserthuset framöver.

Under våren anordnas workshops varje vecka, för att utmynna i två konserter med orkestern på Tryckeriet i Drottninghög den 31 maj och 1 juni.

Varmt välkommen med din anmälan eller frågor till Mirza Kucukovic på email mirzaochmolly@gmail.com

Arrangörer

Skol- och fritidsförvaltningen

hasab.jpg

url

Läs mer om HASAB på h22.se

Dela på

  • Kultur
  • Musik & konserter

MITT H22

info

följ oss