h22 logo
H22_190703_5598.jpg

30 May - 3 July

Drottninghögare tycker till om ny mobilitet

Möt lokala Drottninghögare i en animerad diskussion kring värderingar, behov och önskemål om framtidens mobilitet. Vad behöver egentligen lösas, och hur kan nya tekniska lösningar komma till användning? Den lokala förankringen och den samskapande processen har varit i fokus i projektet ”Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHAII)”.

Projektets syfte är att formulera om vanliga begrepp för att bättre beskriva framtida mobilitetslösningar. Effektivisering, individualisering, och delning är koncept som har utforskats för att förstå vad dessa betyder för människor i deras vardagliga miljöer.
Är tidseffektivitet verkligen det viktigaste på vägen till och från jobbet? Eller vill vi ha helt individuella lösningar på våra transporter? Och vad ska de nya så kallade ‘mobilitetshubbarna’ tillföra för nyheter egentligen?


Två områden – miljonprogramsområdet Drottninghög i Helsingborg, och Bergum-Gunnilsebygden utanför Göteborg – har utforskats genom så kallade Living Labs-metoder för att skapa lokala arenor och verktyg för samskapande av nästa generations mobilitet i framtidens smartare städer. I mötet mellan privatpersoner, forskare, industri och kommuner uppstår nya spännande tankar och idéer.
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Volvo Cars, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Helsingborgshem, Västtrafik och Skånetrafiken. Projektet finansieras av VINNOVA genom regeringens innovationsprogram Drive Sweden.

Arrangörer

Stadsledningsförvaltningen

url

aha2.hh.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss