h22 logo
Childrens-meeting-place-dialog_barn_tjp.jpg

Children´s Meeting Place – stadsutveckling med barn och unga

Vid ett träd i Musikparken möter du som är barn eller ung stadens beslutsfattare för att diskutera de frågor som är viktiga för dig. För att göra stadens utveckling ännu mer demokratisk har Helsingborgs stad skapat en plattform för yngre förmågor att delta i demokratin: Children´s Meeting Place.

Med Children´s Meeting Place vill staden skapa en tydligare väg för barn och unga att delta i stadens utveckling. En plats för demokrati, frågor och önskningar om framtiden. Plattformstänket bygger på att det finns en fysisk plats och att den tillsammans fylls med innehåll. Det görs genom arrangerade träffar där den yngre generationen har samtal med personer som fattar beslut i frågor som intresserar dem.

Träffarna kretsar kring olika teman och utifrån valt tema bjuds personer in som är kunniga inom området och har mandat att fatta beslut. Som inbjuden gäst handlar det om att lyssna, men också att fundera kring bästa sättet att ta input vidare. Och såklart, att ge barn och unga återkoppling på ett bra sätt. Projektet testar sig fram och konceptet utvecklas efter hand.

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Konventionen är ett internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Helsingborg har kommit en bra bit på vägen i barnrättsarbetet, men det finns mer att göra. En arbetsgrupp med medarbetare från flera av stadens verksamheter har formats, vars drivkraft är att skapa bättre möjligheter för barn och unga att tycka till och påverka i frågor som berör dem.

Organisationen Globträdet invigde ett första ”Children´s Meeting Place” 2001 vid ett stort Acaciaträd inne på FN:s högkvarter i Nairobi. Det gjordes med syftet att erbjuda en mötesplats för barn och unga där de kan träffa makthavare och prata om frågor som är viktiga för dem; på deras villkor. Nu har Children´s Meeting Place tagits till Helsingborg.

Arrangörer

Stadsbyggnadsförvaltningen

url

innovation.helsingborg.se

Dela på

  • Hållbarhet/miljö/klimat
  • Stadsutveckling
  • Jämställdhet och inkludering
  • Möten

MITT H22

info

följ oss