h22 logo
DJI_0024.jpg

30 May - 3 July

Bullrig hamnmiljö blir tystare med IoT

Har du ätit en banan idag? Då är sannolikheten stor att den blivit lossad från ett fartyg i Helsingborgs Hamn. Här hanteras 8 miljoner ton gods om året – kanske har du hört ljudet från containrar som lyfts av och på fartygen i hamnen. Hur mycket låter det egentligen? Och går det att kontrollera volymen med hjälp av ny teknik?

Hamnen har varit den främsta drivkraften för Helsingborgs utveckling under flera sekel. Effekten av detta är att hamnen ligger mitt i staden, vilket medför utmaningar kring markanvändning, buller, utsläpp från fartyg och maskiner samt trafik till och från hamnen. En säker och modern containerterminal hanterar gods så effektivt som möjligt och ger mindre emissioner med lägre risker och blir säkrare. Smart teknik kan hjälpa med detta och därmed skapa en bättre miljö för Helsingborgs invånare. Den smarta tekniken kallas IoT, Internet of Things, och är ett begrepp som innebär att ett nätverk av mekaniska eller digitala sensorer är sammanlänkade via internet med uppgiften att ta emot, sända och lagra data.

I hamnen drivs just nu ett par pilotprojekt där data samlas in och omvandlas till kunskap för att förenkla och förbättra i arbetet med verksamhetsutveckling, kundnytta och hållbarhet. Med IoT går det att mäta till exempel buller, men också använda sensorer och smart teknik för att optimera flöden och skapa säkrare processer, vilket bidrar till en mer hållbar hamnverksamhet. Helsingborgs Hamn ska vara Nordens modernaste och mest hållbara hamn och satsar därför på utveckling och infrastruktur för att driva en fossilfri och klimatneutral verksamhet. I samarbete med Pingday mäts hamnens emissioner för att kunna bygga framtidens hamn med en ny containerterminal 2028.

Besök Helsingborgs Hamn under H22 så kan du lyssna till hur det låter när dina bananer lossas från ett fartyg idag och lära dig om fördelarna med smart teknik!

  • _77A5851.jpg
  • sensorer.jpg
  • lyssna.jpg

Arrangörer

hhabLogo_rgb2020.png

url

Läs mer om Helsingborgs hamn på h22.seport.helsingborg.se

Dela på

  • Prova på
  • Tech och digitalisering
  • Hållbarhet/miljö/klimat

MITT H22

info

följ oss