h22 logo
eldkonstverk2.jpg

30 May - 3 July

Brinnande konstverk i Oceanhamnen speglar historien

I Oceanhamnen omvandlas avfall till en resurs genom att separera gråvatten, svartvatten och organiskt avfall i tre rör ut från byggnaderna. Detta lyfts fram genom ett eldkonstverk som står på kajen bredvid nya Varvsbron och symboliserar stadsdelens energi och knyter an till historien med brinnande eld som funnits vid energiverket.

Oceanhamnens satsning att omvandla avfall till en resurs genom att separera avfall i tre rör ut från byggnaderna är unik. Det vill staden lyfta genom att uppföra ett konstverk som symboliserar den energi som stadsdelen skapar.

Det nya eldkonstverket uppförs på kajen bredvid gångbron i Oceanhamnen i slutet av april 2022. Det ger en stark upplevelse på dagen likväl som på natten. Gestaltningen är innovativ, bland annat genom att levande eld integreras i ett samtidskonstverk. Elden drivs av återvunnen biogas som produceras i området och fångar på så sätt historien med brinnande eld som funnits vid energiverket. 

Konstverkets formspråk är inspirerat av djurlivet i vattnet och är frukten av ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft.

Konstnären och konstverkets namn presenteras i anslutning till uppförandet.

Arrangörer

Stadsbyggnadsförvaltningen

url

innovation.helsingborg.se

Dela på

  • Kultur
  • Konst

MITT H22

info

följ oss