h22 logo
familjemiddag_mono.jpg

Alone Together - Workshop för framtidens boende

Var med och påverka framtidens boende! Bli en del i en ”think tank” och låt dig djupintervjuas kring framtidens boende. Går det att bygga bort ensamhet? Hur möter man framtidens utmaningar kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?

Alone Together är Serneke, Lunds universitet, Öresundskraft och Helsingborg stads gemensamma forskningsprojekt kring framtidens boende. Under våren genomfördes en stor undersökning som presenteras på programpunkten ”Framtidens Vardagsrum” under stadsmässan.

Under H22 City Expo aktiveras en ”think tank” och genom medborgardialog undersöks på djupet hur tankarna ser ut om framtidens utmaningar, boende och innovationer. Hur går det att lösa framtidens problem med smarta lösningar idag – oavsett boendeform, familjesammansättning eller ekonomiska förutsättningar? Och givetvis, med miljön nära hjärtat.

Du får möjlighet att bli en del i utformningen av framtidens boende. Hur skapas rätt förutsättningar för dig att vara en medmänsklig granne och hur designar man en bostad så att du lätt kan göra ekologiskt hållbara val?

Livskvalitet i staden skapas tillsammans!

  • mops_mono.jpg
  • manmedkaffe_mono.jpg
  • pojkekatt_mono.jpg
  • Serneke_H22_black_logga.png

Arrangörer

logo_serneke_jpeg.png
Lunds_universitet_180px.png

url

Läs mer om Serneke på h22.seLäs mer om Lunds Universitet på h22.seserneke.se

Dela på

  • Stadsutveckling
  • cocreation
  • Byggnationer & arkitektur
  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss