h22 logo

Dela på

Partners & Initiativtagare

Genom att leda utvecklingen i sina respektive fält är H22:s samarbetspartner med och formar livet i staden. Under 35 dagar på H22 City Expo, visade de upp sitt mest spännande utvecklingsarbete, sina smartaste lösningar och de bästa nya idéerna för en smartare och mer hållbar stad.

Co-creator

Huvudpartner till H22 som med stora, långsiktiga, internationella satsningar bidrar med flera unika lösningar i nära samarbete med Helsingborg stad både innan, under och efter H22 City Expo.

Content Driver

Är ett företag, en organisation eller ideell förening som i nära samarbete med Helsingborgs stad testar och utvecklar nya lösningar som bidar till innehåll innan, under och efter H22 City Expo.

Academic & Research

Är en aktör från akademi- och forskningsvärlden som samarbetar med Helsingborgs stad i en långsiktig satsning och bidrar med innehåll till H22 City Expo

Expo Partner

Bidrar med upplevelser och innehåll till evenemanget H22 City Expo genom sina satsningar, lösningar och innovationer.

Friends of H22

Organisationer, internationella aktörer, media, företag och föreningar som sprider information om, stöttar eller samarbetar med Helsingborgs stad och är ambassadörer för H22 City Expo.

Initiativtagare

Initiativtagare till H22 är koncernen Helsingborg. Det vill säga stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag samt förbund.

Dela på

Profil

info

följ oss

certifikat