h22 logo

Dela på

Stortorget 13 – Nu snackar vi återbruk!

NCC och White Arkitekter har gått samman inför H22 City Expo för att lyfta deras intensiva arbete med återbruk och vikten av att bevara och återanvända det vi redan har när vi skapar nytt.

Stortorget 13 har de sin lokal som de tillsammans skapat och inrett med återbrukat material, men också cirkulära möbler. Bland annat har de skapat sittbänkar med hjälp av avloppsrör, satt in kontorsstolar som restaurerats och inrett med sladdar och slangar som annars bara hade legat och skräpat in en container.  Allt detta material och möbler kommer efter H22 att åretanvändas igen – på en annan plats till ett annat tillfälle med ett annat syfte.  

Under H22 City Expo kommer de hålla en mängd rad spännande och inspirerande föreläsningar, event och workshops. På Stortorget 13 hos NCC och White Arkitekter kommer du bland annat kunna: 

 

  • provsitta de officiella H22-stolarna “Spill Jar” som är gjorda av enbart spillmaterial – spillträ, miljövänlig spillbetong och spill av wellpapp
  • den 2 juni kan du gå på föreläsning om hur man får sina medarbetare att längta till kontoret
  • den 4-18 juni kommer du kunna fråga en arkitekt kring egna projekt eller framtidsdrömmar
  • den 15 juni kan du komma för att ta reda på hur vi kan minska klimatpåverkan när vi bygger
  • den 17 juni kan du lyssna på hur hållbarhetsarbetet vid bygget av Helsingborgs nya vattentorn ser ut
  • den 18 juni kan den som är ung vara med på barnworkshop om digitalt modellbygge, VR och 3D-Printning
  • den 21 juni kan du delta på samtal om de möjligheter som finns i samband med utveckling och renovering av miljonprogrammens bostadsområden 

 

Här är bara några av alla de aktiviteter som NCC och White Arkitekter på Storgatan 13 bjuder på under H22 City Expo. Gå in och läs mer om deras arbete med att sätta trenden kring återbruk och cirkuläritet här.

 

Info: Stortorget 13 är öppet alla vardagar kl 9-17 samt lördagar kl 10-15. På söndagar och helgdagar har destängt.

PS! Glöm inte boka din plats om aktiviteten kräver det. 😉  

 

IMG_3185-800px

Dela på

Profil

info

följ oss

certifikat