h22 logo

Dela på

People’s Walk – ett jämlikt stråk för alla i Oceanhamnen 

Var med och utforma ett tryggt, jämlikt promenadstråk i Oceanhamnen! Med People’s Walk vill vi skapa jämlikhet i det offentliga rummet där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna.

I Oceanhamnen bor många i åldern 67 år och äldre. Många i den åldern använder staden mindre under kvällstid. Därför lyssnas det lite extra noga på just deras synpunkter under det här projektet. People’s walk går mellan parken Dockan och Redaregatan. Under H22 City Expo hålls en workshop på stråket för alla, där du som besökare kan lämna in ett meddelande om jämlikhet till oss och få det blästrat på marksten. Stenarna ska sedan bli golvet till det permanenta stråket som byggs på samma plats efter expot. 

För att få en trygg stadsmiljö där alla känner sig sedda, hörda och välkomna jobbar Helsingborgs stad ihop med medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS med People’s Walk. Tillsammans med invånare diskuterar vi hur platsen kan användas och utformas efter särskilda jämlikhetsprinciper och metoder. Alla vill ha en jämlik stad, ändå fortsätter städer att byggas som de alltid har gjort. Det finns ett gap mellan hur städer vill arbeta med stadsplanering, och hur det faktiskt jobbas. För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi aktivt arbeta med jämlikhet i det offentliga rummet. 

Vid mitten av stråket finns en röd paviljong, People’s Voice, byggd av 3000 returbackar. Det är det vinnande förslaget i en arkitekttävling, inte för etablerade arkitekter utan för studenter från Arkitektskolan vid Lunds Universitet, Alva Stenlund, Kristina Striewe och Alexander Johnsson. I backarna står pantflaskor fyllda med vatten i olika färger som ska samspela med sol, vind och regn. En del av flaskorna står tomma och där kan du som besökare lämna ditt budskap om jämlikhet i en slags flaskpost. Alla backar och flaskor pantas efter expot. Vid paviljongen finns en utställning som berättar om hur staden och OBOS arbetar med jämlikhet. 

Helsingborgs stad deltar i ett Vinnovafinansierat projekt som tar fram ett certifieringssystem för jämlika platser som inkluderar alla. Utmaningarna är kopplade till Agenda 2030. Helsingborgs stad arbetar tillsammans med Tengbom arkitekter, RISE och Raoul Wallenberg-institutet för att ta fram certifieringssystemet. 

 

För att komma till People’s Walk kan du gå eller cykla över Varvsbron som ligger vid Helsingborg C och ta sikte på det höga röda returbackstornet i Oceanhamnen.   

Dela på

Profil

info

följ oss

certifikat