h22 logo

Dela på

Outdoor Office Day inspirerar till att arbeta ute i det gröna

Den 16 juni var det Outdoor Office Day på Fredriksdal museer och trädgårdar med föredrag och gröna vandringar på temat Framtidens arbetsplats. Ett 50-tal deltagare fick lära sig mer om utearbetsplatser och vinsterna med att jobba utomhus. Fokus för dagen var nätverkande, kunskapsutbyte, föreläsningar och vandringar.

– Ute är det nya inne säger antikvarie Karin Kardell på Fredriksdal. Det kontor som vi har idag kom under industrialismen. Hur kontoret är utformat har bestämts av skrivmaskinen, datorn, sladdar, telefonen och fikan. Idag förhåller vi oss till tillgänglighet till wifi. Utomhuskontor ligger helt rätt i tiden. Genom den tekniska utvecklingen är det möjligt att flytta ut och jobba ute.

 

– Det är viktigt att skapa så hälsosamma miljöer som möjligt där man mår så bra som möjligt, säger Sofia Ekerlund på Skanska. Om vi mår bra blir vi mer kreativa och produktiva. Forskningen visar att när vi vistas i naturen är vi 15 procent mer produktiva och 60 procent mindre stressade. På Skanska har vi skapat en utomhuskänsla med hjälp av ett atrium med fågelkvitter och träd inomhus.

 

Testa jobba ute i det gröna

 

– Testa gärna att jobba utomhus hos oss säger Catharina Nilsson på Fredriksdal. Du kan boka din egen utearbetsplats. Vi har olika varianter på utomhusmöbler, en del är fasta och andra kan flyttas så du kan jobba där du vill. Vi har både sittarbetsplatser och ståarbetsplatser.

 

Det finns olika lösningar för att underlätta till exempel skydd mot solblänk och plats för dator. Under H22 är det gratis att testa utomhusarbetsplatserna. Därefter kan du boka till en låg kostnad.

 

– Vi mår bra av att jobba utomhus, säger Catharina Nilsson. Det motverkar stress och är bra för både koncentrationen och kreativiteten. Naturen gör gott, det är därför som utekontor är en bra idé.

 

Dela på

Profil

info

följ oss

certifikat