h22 logo

Dela på

I Helsingborg finns en världsunik lösning för återvinning – RecoLab

RecoLab är framtidens sätt att återvinna vatten och avfall. Istället för att endast rena vattnet utvinner RecoLab ämnen som kan användas till exempel för att gödsla åkrarna. Under H22 slår RecoLab upp portarna för besökare. Du kan lära dig mer om hur återvinning går till genom att följa med på en av deras guidade turer.

RecoLab är en världsunik anläggning. Genom tre rör färdas toalettvatten, köks- disk- och tvättvatten samt matavfall från ett bostadsområde i Oceanhamnen till avloppsreningsverket RecoLab. Där tas det om hand och återvinns.

 

Ett nytt och världsunikt sätt att återvinna

– På RecoLab återvinns köks-, disk- och tvättvatten till vatten av drickbar kvalitet. Det kan användas till exempel parkbevattning säger Sabina Ekstrand som är guide på RecoLab. Vi utvinner näringsämnen från avloppsvattnet som kväve och fosfor. Det kan användas till pellets och till att gödsla åkrarna. Vi kan även utvinna biogas.

 

Lägenheterna i Oceanhamnen har en matavfallskvarn som gör det möjligt att även återvinna matavfallet via RecoLab.

 

Än så länge är RecoLab bara knutet till Oceanhamnen.

 

Följ med på guidad tur

Under H22 arrangeras guidade turer på RecoLab. Det kostar inget men du behöver boka biljett.

 

– På RecoLab får du se det senaste inom källsortering och hur vi jobbar vi mot en hållbar framtid, säger Sabina Ekstrand. Vi har tagit ett helhetsgrepp om vattnet.

 

Läs mer om RecoLabs guidade turer och hur du anmäler dig. 

 

RecoLab bygger på ett samarbete mellan NSR, NSVA, Helsingborgs stad och Öresundskraft.

Dela på

H22 City Expo är stängt

I Helsingborg finns en världsunik lösning för återvinning – RecoLab

0 Händelser

Profil

info

följ oss

certifikat