h22 logo

Dela på

Hållbarhet

Städers gröna och hållbara omställning är inte bara nödvändig utan avgörande för kommande generationers liv och välmående på vår planet. En viktig del av omställningen är att offentlig sektor, näringsliv, akademi och invånare arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar på framtidens utmaningar.

Öppna upp för cirkuläritet i nya stadsdelen Oceanhamnen och se världsunika RecoLab där områdets mat- vatten och energiavfall källsorteras och återvinns. Besök soptippen som blivit en innovationspark för miljöteknik, eller häng med till Space to Innovate där staden visar upp exempel på lyckade (och mindre lyckade) välfärdsinnovationer som används i Helsingborg!

Här hittar du fler programpunkter på tema hållbarhet:

Dela på

H22 City Expo är stängt

Hållbarhet

0 Händelser

Profil

info

följ oss

certifikat