h22 logo

Dela på

Dialog och placemaking

Den framtida staden skapar vi tillsammans och det är när vi samarbetar som vi lyckas med de bästa lösningarna. Frågan är hur dialoger och samskapande bedrivs så att alla känner sig inkluderade och hörda? Ny teknik och digitala lösningar visar på möjligheter men måste kombineras med det mänskliga och närvarande. Vi testar ständigt nya sätt att involvera och engagera, låt oss diskutera dem tillsammans.

Dela på

H22 City Expo är stängt

Dialog och placemaking

0 Händelser

Profil

info

följ oss

certifikat